Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
plump!
  • [INTRJ] pat!, küt!, cumburlop!

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
plump Dinle! {plʌmp}
  • [A] dolgun, etli, tıknaz, tombul, etine dolgun, patavatsız, dobra, açık sözlü
  • [ADV] pat diye, küt diye, birden, patavatsızca, açıkça
  • [N] patırtı, gümbürtü, düşme sesi
  • [V] tombullaşmak, şişmanlatmak, semirtmek, küt diye düşmek, pat diye oturmak, küt diye bırakmak, pat diye söylemek
grow plump
  • [V] tombullaşmak
plump for
  • [V] seçmek, oy vermek, ağır basmak, tek adaya oy vermek
plump out
  • [V] tombullaşmak, şişmanlatmak, semirtmek
plump s.

f. dolgun, tombul, tıknaz, şişmanca;{ informal} balık etinde;

f. şişmanlatmak, şişmanlamak. plumpness

i. dolgunluk, tombulluk.
plump f.

i.

z. pat diye oturmak; birdenbire düşürmek; birdenbire ortaya atmak {laf}; her bakımdan yardım etmek;

i. bir denbire düşüş veya dalış; düşme sesi; z . birdenbire düşerek; açıkça, kabaca; baş aşagı.
plump s. dolgun, tombul; balıketi, balıketinde.
plump f.
1. down oturuvermek.
2. in girivermek.
3. out çıkıvermek.
4. for -i desteklemek.
5. for İng. -e karar vermek, -i seçmek.
6. {up} {yastık v.b.´ni} vurarak kabartmak.
plump down on one´s knees dizlerinin üzerine çöküvermek.
plump o.s. down on {bir yere} lop diye oturmak.
plump s.o. into birini pat diye -e oturtuvermek.
plump s.t. down on bir şeyi pat diye -in üzerine koyuvermek.
plump plump pl^mp Sıfat * dolgun, tombul; balıketi, balıketinde.
plump plump pl^mp Fiil * [down] oturuvermek. * [in] girivermek. * [out] çıkıvermek. * [for] -i desteklemek. * [{up}] {yastık v.b.'ni} vurarak kabartmak.
plump down on one's knees * dizlerinin üzerine çöküvermek.
plump oneself down on * {bir yere} lop diye oturmak.
plump someone into * birini pat diye -e oturtuvermek.
plump something down on * bir şeyi pat diye -in üzerine koyuvermek.
plump dolgun, tombul, tıknaz, şişmanca;{ informal} balık
plump "pat" diye oturmak; birdenbire düşürmek; birdenbir