Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
dull Dinle! {dʌl}
  • [A] fersiz, kalın kafalı, kör, mat, sersem, duygusuz, ruhsuz, tatsız, ağır, sıkıcı, donuk, renksiz, soluk
  • [V] kütleştirmek, köreltmek, donuklaştırmak, duygularını köreltmek, uyuşturmak, sersemletmek
dull s.

f. ağır, kafası işlemez, kalın kafalı, gabi; alık, anlayışsız; duygusuz, hissiz, vurdumduymaz; kesat, durgun; sıkıcı, kasvetli; kor, kesmez; donuk, sönük, canlı ve parlak olmayan {renk};

f. körletmek, körlenmek; donuklaştırmak; donuklaşmak; sersemletmek . dullard

i. ahmak kimse. dullish

s. donuk; ahmak. dullness

i. sıkıntı, kasvet; körlük, kesmezlik. dully

z. ahmakça; sönük bir şekilde.
dull s.
1. kalın kafalı, anlayışsız, gabi.
2. kör, kesmez {bıçak, makas v.b.}.
3. donuk, sönük {renk}.
4. duygusuz.
5. sıkıcı, kasvetli.

f.
1. sersemlemek; sersemletmek: dull

s.o.´s mind birini sersemletmek.
2. körletmek; körlenmek: dull a blade bıçağı körletmek.
3. donuklaştırmak; donuklaşmak.
4. duygusuzlaşmak; duygusuzlaştırmak.
5. {ağrıyı} hafifletmek, azaltmak.
dull dull d^l Sıfat * kalın kafalı, anlayışsız, gabi. * kör, kesmez {bıçak, makas v.b.}. * donuk, sönük {renk}. * duygusuz. * sıkıcı, kasvetli. Fiil * sersemlemek; sersemletmek: dull someone's mind birini sersemletmek. * körletmek; körlenmek: dull a blade bıçağı körletmek. * donuklaştırmak; donuklaşmak. * duygusuzlaşmak; duygusuzlaştırmak. * {ağrıyı} hafifletmek, azaltmak.
dull ağır, kafası işlemez, kalın kafalı, gabi; alık, an

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
deadly dull
  • [ADV] son derece aptal, ahmak
as dull as ditch-water
  • [A] ruhsuz ve sıkıcı
It's a dull pain.
  • [PHR] sancı: Ağır bir sancı.
dull stick
  • [N] çam yarması, hödük
make dull anlayışsızlaştır
make dull in appearance görünüşte anlayışsızlaştır
dull effect mat efekt
dull emitter cathode donuk emitörlü katot
dull surface donuk yüzey
Dull Metal Donuk Metal
as dull as ditch water ruhsuz ve sıkıcı s.
deadly dull son derece aptal, ahmak
dull stick çam yarması, hödük i.
it's a dull pain ağır bir sancı.
dull effect mat efekt [tech.]
dull emitter cathode donuk emitörlü katot [tech.]
dull surface donuk yüzey [tech.]