Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
FILTER.ADVANCED SÜZ.İLERİ

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
advanced {əd'vænst}
 • [A] ilerlemiş, ileri, gelişmiş, modern, öncü
advanced age
 • [N] ilerlemiş yaş
advanced in pregnancy
 • [A] hamileliği ilerlemiş
advanced in years
 • [A] yaşını başını almış
advanced studies
 • [N] yüksek öğrenim
centrifugal filter
 • [N] santrifüj filtre
filter coffee
 • [N] kahve: filtre kahve
advanced English
 • [N] İngilizce: ileri İngilizce
filter Dinle! {'fıltər}
 • [N] filtre, süzgeç
 • [V] filtre etmek, süzerek ayırmak, süzmek, süzülmek
filter out
 • [V] sızmak, duyulmak, topluca çıkmak {sinema vb.}
filter tip
 • [N] sigara filtresi, filtre, sigara: filtreli sigara
filter-tipped Dinle! {,fıltər'tıpt}
 • [A] filtreli
acoustic filter akustik filtre
active filter aktif filtre
adaptive filter uyarlanır süzgeç
adaptive filter uyarlanır süzgeç
advanced s. ilerlemiş, ileri.
advanced v.ilerle:adj.gelişmiş
advanced ileri, gelişmiş
advanced gelişmiş

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
bkz. Advanced Interactive Execute AIX
bkz. Advanced Pear to Pear Networking APPN
bkz. Advanced Program to Program Communication APPC