Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Roman-fleuve Dinle!
 • [N] Roman: destansı Roman

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Roman bean
 • [N] barbunya
Roman candle
 • [N] havai fişek, maytap
Roman Catholic Church
 • [N] katolik kilisesi
Roman law
 • [N] Roma hukuku
Roman nose
 • [N] gaga burun, kanca burun
Roman numeral
 • [N] Roma rakamı
Roman Dinle! {'rəʋmən}
 • [A] Roma, Romen, Roma mimarisine ait, katolik kilisesine ait, Latin
 • [N] Romalı, Latin harfleri, Romen, katolik, Roma kilisesine St. Paul'ün yolladığı mektup
 • [NPR] ahit: Yeni Ahit
roman a clef
 • [N] kişi ver yer adlarının uydurulduğu Roman
Roman Catholic {,rəʋmən'kæɵəlık}
 • [A] katolik kilisesine ait, katolik
 • [N] katolik, katolik kilisesi üyesi
Roman holiday
 • [N] kanlı eğlence, kan dökülen vahşi eğlence, başkasının acısına gülme, büyük skandal
Roman-nosed
 • [A] kargaburunlu
Roman i.
1. Romalı.
2. tar. {eski} Romalı, Romen.

s.
1. Roma, Roma´ya özgü.
2. tar. {eski} Roma, {eski} Roma´ya özgü, Romen.
3. Katolik.
roman s.

i. Romaya veya Romalılara ait; Roma mimarisine ait; gen. k.h. Latin harflerine ait;

i. Romalı; gen. k.h. Latin harfleri; çoğ. Kitabı Mukaddeste Resul Pavlusun Romalılara yazılmış mektubu. Roman candle havan maytabı. Roman Catholic Katolik. Roman cement rutubete çok dayanıklı bir çeşit çimento. Roman Emperor Roma imparatoru. Roman letters Latin harfleri. Roman nose eski Romalılara mahsus hafif gaga burun. Roman numerals Romen rakamları. Romanism

i. Katolik mezhebinin usul ve inançları. Romanist

i. Katolik. Romanize

f. Katolikleştirmek.
Roman i.
1. Romalı.
2. tar. {eski} Romalı, Romen.

s.
1. Roma, Roma´ya özgü.
2. tar. {eski} Roma, {eski} Roma´ya özgü, Romen.
3. Katolik.
roman s.

i. Romaya veya Romalılara ait; Roma mimarisine ait; gen. k.h. Latin harflerine ait;

i. Romalı; gen. k.h. Latin harfleri; çoğ. Kitabı Mukaddeste Resul Pavlusun Romalılara yazılmış mektubu. Roman candle havan maytabı. Roman Catholic Katolik. Roman cement rutubete çok dayanıklı bir çeşit çimento. Roman Emperor Roma imparatoru. Roman letters Latin harfleri. Roman nose eski Romalılara mahsus hafif gaga burun. Roman numerals Romen rakamları. Romanism

i. Katolik mezhebinin usul ve inançları. Romanist

i. Katolik. Romanize

f. Katolikleştirmek.
Roman Roma
Roman Romen
roman à clef Fr. gerçek kişi veya yerlerin uydurma isimlerle gösterildiği roman.
roman à clef Fr. gerçek kişi veya yerlerin uydurma isimlerle gösterildiği roman.
Roman alphabet Latin alfabesi.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
belgesel roman
 • [N] documentary novel
birkaç kuşağı anlatan uzun roman
 • [N] saga novel
çizgi roman
 • [N] funnies
çizgi roman ilavesi
 • [N] funny paper
devamı (Roman)
 • [N] suite
etkileyici roman
 • [N] spellbinder
hafif roman
 • [N] novelette
hayâl ürünü roman
 • [N] fiction
haydutlarla ilgili (Roman)
 • [A] picaresque
heyecanlı roman
 • [N] shocker
iki ciltlik roman
 • [N] double-decker
kare (film, çizgi roman)
 • [N] frame
kısa roman
 • [N] novelette
kişi ver yer adlarının uydurulduğu Roman
 • [N] roman a clef
polisiye roman
 • [N] detective story, whodunit, whodunnit
Roman
 • [N] Rom
roman
 • [N] novel, fiction
destansı Roman
 • [N] Roman-fleuve
roman gibi
 • [A] romantic
roman haline getirmek
 • [V] novelize