Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
almond-eye
  • [N] çekik göz

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
almond Dinle! {'ɑ:mənd}
  • [N] badem
bitter almond
  • [N] acıbadem
chios almond
  • [N] sakız bademi, diş bademi
sweet almond
  • [N] tatlı badem
almond-eyed Dinle! {'ɑ:mənd,aıd}
  • [A] badem gözlü
almond oil {'ɑ:mənd,ɔıl}
  • [N] badem yağı
almond-shaped {'ɑ:mənd,ʃeıpt}
  • [A] badem şeklinde
almond i. badem.
almond i. badem; kargadelen. almond oil bademyağı. almond shaped badem şeklinde.almond tree badem ağacı; acı badem ağacı, {bot}. Prunus amygdalus. Chios almond sakız bademi, dişbademi .
almond badem
almond oil bademyağı
almond oil badem yağı
almond al.mond am'ınd İsim * badem.
almond badem; kargadelen. almond oil bademyağı. almond s
almond badem
almond shaped badem şeklinde
almond badem
almond oil bademyağı
almond oil badem yağı
almond badem ağacı