Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
apple-tree {'æpəl,tri:}
 • [N] elma ağacı

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Adam's apple {'ædəmz,æpəl}
 • [N] gırtlak çıkıntısı, Adem elması
apple Dinle! {'æpəl}
 • [N] elma
baked apple
 • [N] elma: pişirilmiş elma
custard apple {'kʌstərd,æpəl}
 • [N] ayva: Hint ayvası
upset smb.'s apple
 • [ID] bir çuval inciri berbat etmek, pişmiş aşa su katmak
apple brandy
 • [N] elma kanyağı
apple chart
 • [N] seyyar satıcı arabası
apple dumpling
 • [N] elma: elmalı hamur tatlısı
apple fritters
 • [N] elma: elmalı börek
apple juice
 • [N] elma suyu
apple of discord
 • [ID] anlaşmazlık konusu
apple of eye
 • [N] gözbebeği
apple of the eye
 • [N] gözbebeği
apple-pie Dinle! {'æpəl,paı}
 • [N] tart: elmalı tart, turta: elmalı turta
in apple-pie order
 • [ID] çok düzenli, yerli yerinde
apple-pie order
 • [ID] düzenli olma, yerli yerinde olma
apple polisher
 • [ID] dalkavuk, yağcı
apple strudel
 • [N] turta: elmalı turta
ash-tree {'æʃtri:}
 • [N] dişbudak ağacı
axle-tree {'æksəl,tri:}
 • [N] dingil, mil, aks

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
apple tree
1. any tree of the genus Malus especially those bearing firm rounded edible fruits.
2. any tree of the genus Malus especially those bearing firm rounded edible fruits.
Apple masaüstü yolu Apple desktop bus
Apple Şifreli Apple Encrypted
Apple olayları Apple events
Apple Genişletilmiş Klavye Apple Extended Keyboard
yetkili Apple satıcısı authorized Apple dealer