Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
author Dinle! {'ɔ:ɵər}
  • [N] yazar, yaratıcı
author i. yazar, müellif.
author i.

f. yazar, müellif, muharrir; yaratıcı, müsebbip; yazarın eserleri;

f. yazmak , eser yazmak authoress

i. kadın yazar.
author yazar
Author Yazar

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
By Author Yazarı
author's name yazar ismi
Advanced author Gelişmiş yazar
Author ID Yazar No
Author Lists Listeleri Yaz
Author mode Yazar modu
Author Pages Sayfa Yaz
Book Author ID Kitap Yazar No
By Author Yazara Göre
By author Yazarı
Default author Varsayılan yazar
Kill Author Yazanı Sonlandır
Last Author Son Yazan
Last Author Son Yazar
Reply to Author Yazanı Yanıtla