Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
barter Dinle! {'bɑ:rtər}
  • [N] takas, trampa, değiş tokuş, mübâdele
  • [V] değiş tokuş etmek, takas etmek, mübâdele etmek, trampa etmek
barter f. değiş tokuş etmek, takas yapmak, trampa etmek.

i. değiş tokuş, takas, trampa.
barter f.

i. mübadele usulü ile alışveriş etmek, trampa etmek; takas yapmak;

i. mübadele, trampa.
barter bar.ter bar'tır Fiil * değiş tokuş etmek, takas yapmak, trampa etmek. İsim * değiş tokuş, takas, trampa.
barter mübadele usulü ile alışveriş etmek, trampa etmek;

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
barter away
  • [V] feda etmek
barter shop
  • [N] takas dükkânı
barter transaction
  • [N] takas işlemi
barter away feda etmek f.
barter shop takas dükkânı i.
barter transaction takas işlemi i.