Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
behalf i.
behalf i. yan, taraf. on behalf of {birisinin} namına, adına.
behalf taraf
behalf be.half bîhäf İsim ·(bakınız) "on behalf of"
behalf yan, taraf. on behalf of {birisinin} namına, adına

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
in behalf of
  • [ADV] adına, namına
on behalf of
  • [ADV] adına, namına
on behalf of -in namına, -in adına.
on behalf of * -in namına, -in adına.
in behalf of adına
on behalf of in adına
on behalf of yerine
in behalf of adına, namına
on behalf of adına, namına