Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
bird-watching {'bɜ:rd,wɒtʃıŋ}
 • [N] kuş gözleme

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
bird Dinle! {bɜ:rd}
 • [N] kuş, kız, mermi: güdümlü mermi
bird Dinle! {bɜ:rd}
 • [N] adam
colloq.
Bird Day
 • [NPR] ağaç dikme günü
early bird
 • [N] erkenci, sabahçı
gay bird
 • [N] neşeli kimse
give smb. the bird
 • [ID] yuhalamak, ıslıklamak
old bird
 • [N] deneyimli kimse, ihtiyar kurt
the bird is flown
 • [ID] ortadan kayboldu, toz oldu, yok oldu
bird-brained {'bɜ:rd,breınd}
 • [A] kuş beyinli, aptal
bird life
 • [N] kuş türleri, kuşlar alemi
bird-nesting {'bɜ:rd,nestıŋ}
 • [N] kuş yumurtalarını çalma
bird of passage
 • [N] göçmen kuş, geçici olarak kalan kimse
bird of prey
 • [N] yırtıcı kuş
bird's-eye {'bɜ:rdz,aı}
 • [A] kuşbakışı
 • [N] yavşanotu (bot.), veronika (bot.), ince kıyım tütün, kumaş deseni
bird's-eye view {,bɜ:rdzaı'vju:}
 • [N] kuşbakışı görünüş
bird watcher {'bɜ:rd,wɒtʃər}
 • [N] kuş gözlemcisi
bird witted {'bɜ:rd,wıtıd}
 • [A] kuş beyinli
canary-bird {kə'neərı,bɜ:rd}
 • [N] kanarya
cardinal-bird
 • [N] kardinalkuşu
decoy bird
 • [N] çığırtkan, çığırtkan kuş