Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
black-hearted {'blæk,hɑ:rtıd}
 • [A] kötü kalpli
black-hearted s. kötü kalpli.
black-hearted kötü kalpli.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Black Africa
 • [NPR] Afrika: Kara Afrika
the black art
 • [N] büyücülük, büyü
Black Belt
 • [NPR] zenci bölgesi (Amer.)
Berlin black
 • [N] cila: siyah cila
big-hearted {,bıg'hɑ:rtıd}
 • [A] eli açık, iyi kâlpli, iyiliksever, cömert, yüce gönüllü, iyi yürekli
black Dinle! {blæk}
 • [A] kara, siyah, morarmış, zenci, pis, kasvetli, kötü, uğursuz, kızgın, koyu, karalayıcı
 • [N] is, siyah, zenci, siyah giysi, siyah boya
 • [V] siyaha boyamak, siyahlatmak, karartmak
be in the black
 • [ID] alacaklı olmak, bankada parası olmak
Black Death
 • [NPR] veba (tar.)
Black Maria
 • [N] araba: hapishane arabası
I'm looking for something in black.
 • [PHR] siyah: Siyah bir şey arıyorum.
black and blue
 • [A] mosmor, morarmış, çürümüş
black and white
 • [N] basılı şey, siyah beyaz resim
in black and white
 • [ADV] yazılı olarak, yazıyla
black art
 • [N] kara büyü
black ball {'blæk,bɔ:l}
 • [N] ret oyu, karşı oy
black beetle
 • [N] karaböcek, hamamböceği
black box
 • [N] kara kutu
black cap {'blæk,kæp}
 • [N] ölüm cezası veren yargıcın giydiği kep {İng.}
black cattle
 • [N] siyah sığır
black-coated
 • [A] siyahlar giymiş

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
good-hearted
1. generously responsive; "good-hearted but inept efforts to help"; "take a kindly interest"; "a kindly gentleman"; "an openhearted gift to charity".