Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
blower Dinle! {'bləʋər}
  • [N] üfleyici, körük, havalandırma, vantilatör, telefon
blower i. üfleyici şey veya kimse; havalandırma tertibatı.
blower blow.er blow'ır İsim * {dökümhanede} körük. * {kalorifere ait} vantilatör. British * telefon.
blower üfleyici şey veya kimse; havalandırma tertibatı.
blower üfleyici

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
bubble blower
  • [N] baloncuk makinesi
I would like a bubble blower.
  • [PHR] baloncuk: Baloncuk makinesi rica ediyorum.
organ-blower {'ɔ:rgən,bləʋər}
  • [N] org körüğü
Blower Fan Üfleyici Fan
bubble blower baloncuk makinesi i.
i would like a bubble blower baloncuk makinesi rica ediyorum.
organ blower org körüğü
Blower Fan Üfleyici Fan