Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
bred bak. breed bred out dejenere olmuş, cinsi karışmış. ill-bred

s. terbiye görmemiş .well-bred

s. iyi terbiye görmüş.
bred f. bak. breed.
bred bred Fiil ·(bakınız) "breed"
bred {bak.} breed bred out dejenere olmuş, cinsi karışm
bred s_h.besle+e.yavrula

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
born and bred
  • [A] doğma büyüme
  • [ADV] doğma büyüme
clean-bred {'kli:n,bred}
  • [A] safkan, katışıksız
country-bred
  • [A] yerli cins
half-bred Dinle! {'hæfbred}
  • [A] melez
  • [N] melez
ill-bred Dinle! {,ıl'bred}
  • [A] görgüsüz, terbiyesiz, kötü huylu, kaba
well-bred Dinle! {,wel'bred}
  • [A] soylu, asil, cins, görgülü
cross bred melez
ill-bred s. terbiye görmemiş.
well-bred s. iyi terbiye görmüş, terbiyeli, kibar.
well-bred well-bred wel'bred' Sıfat * terbiyeli, kibar.
ill bred terbiyesiz
well bred soylu
cross bred melez
born and bred doğma büyüme s.
clean bred safkan, katışıksız s.
country bred yerli cins s.
half bred melez
ill bred görgüsüz, terbiyesiz, kötü huylu, kaba
well bred soylu, asil, cins, görgülü
cross bred melez [med.]