Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
cathode Dinle! {'kæɵəʋd}
  • [N] katot, eksi uç
cathode i. katot, negatif elektrot. cathode ray katot şuası.
cathode katod
cathode * katot, eksiuç
cathode katot, negatif elektrot. cathode ray katot şuası.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
cathode ray
  • [N] katot ışını
cathode-ray tube
  • [N] katot ışını lâmbası
actual cathode gerçek katot
cathode ray tube katod ışınlı tüp
cathode ray tube (CRT) katot ışınlı tüp
cathode rays elektron ışınları
cathode rays elektron ışınları
actual cathode gerçek katot
cathode beam katot ışın demeti
cathode bias katot öngerilimi
cathode bombardment katot bombardımanı
cathode coating katot kaplaması
cathode copper katot bakırı
cathode coupled amplifier katot kuplajlı amplifikatör
cathode coupled multivibrator katot kuplajlı multivibratör
cathode coupling katot kuplajı
cathode current katot akımı
cathode current density katot akım yoğunluğu
cathode dark space katot karanlık bölgesi
cathode deposit katot birikintisi

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
bkz. Cathode Ray Tube CRT