Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
data Dinle! {'deıtə}
 • [N] data, bilgi, girdi, veri, malumat
data i.
1. çoğ. veya tek. bilgi.
2. veriler, data.
data i. {çoğ veya tek} bilgi, malumat, istatistik. data processing {özellikle elektronik makinalarla} bilgi toplayıp lüzumlu yere aktarma işlemi.
data veri
data veri

Türkçe » İngilizce Yukarı
data
 • [N] data, datum
Data data

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
personel data
 • [N] kişisel bilgi
data bank {'deıtə,bænk}
 • [N] veri bankası, bilgi bankası
data base {'deıtə,beıs}
 • [N] veri tabanı
data collection
 • [N] bilgi toplama
data entry
 • [N] bilgi yazma, bilgi girme
data input
 • [N] bilgi girişi
data output
 • [N] bilgi çıkışı
data processing
 • [N] bilgi-işlem
data protection
 • [N] bilgi koruma
data typist
 • [N] bilgi işlemci
What's the data transfer rate?
 • [PHR] hız: Veri aktarım hızı nedir?
About Data Map Veri Haritası Hakkında
About MapInfo Data Installer MapInfo Veri Yükleyici Hakkında
Add Data Field Veri Alanı Ekle
administrative data processing yönetsel bilgi işlem
administrative data processing yönetsel bilgi işleme
administrative data processing yönetsel bilgi işleme
Advanced Data Communication Control Procedure (ADCCP) Gelişmiş Data İletşm Kontrol Protokolü
advanced function printing data stream gelişmiş işlevli yazma veri akımı
alfanumeric data alfasayısal veri

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
data girmek
 • [V] key in, keyboard
değersiz data
 • [N] garbage
yazımlamak (data)
 • [V] edit
otomatik data işleme automatic data processing
otomatik data işleme sistemi automatic data processing system
sözcüksel data yapısı lexical database
data dosyası data file
data dosyası organizasyonu data file organization
data dosyası işlemi data file processing
data lsb data lsb
data usb data usb
programlar / data programs data
data girmek key in, keyboard v.
değersiz data garbage n.
bkz. data communucations equipment DCE
bkz. Dynamic Data Exchange DDE
data dosyası data file [tech.]
data dosyası işlemi data file processing [tech.]
data dosyası organizasyonu data file organization [tech.]
data lsb data lsb [tech.]