Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
digger Dinle! {'dıgər}
  • [N] kazıcı, kazma, kepçe, greyder, sarıca arı, Avustralya askeri
digger i. toprak kazan kimse; toprak kazma aracı, hafriyat makinası, greyder.
digger toprak kazan kimse; toprak kazma aracı, hafriyat m
digger toprak kazan
digger kazıcı

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
digger wasp {'dıgərwɒsp}
  • [N] sarıca arı
gold-digger {'gəʋld,dıgər}
  • [N] altın arayıcısı, zengin koca avcısı kadın
gold digger argo erkeklerden para sızdırmaya çalışan kadın.
gold digger slang * erkeklerden para sızdırmaya çalışan kadın.
ditch digger hendek kazıcısı
gold digger altın arayıcısı
digger wasp sarıca arı
gold digger altın arayıcısı, zengin koca avcısı kadın