Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
earth-born {'ɜ:rɵ,bɔ:rn}
 • [A] insani, fani, dünyevi

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
be born within the sound of Bow Bells
 • [ID] Londra doğumlu olmak
born Dinle! {bɔ:rn}
 • [A] doğum, doğmuş
be born
 • [V] doğmak
be born into a rich family
 • [V] zengin bir ailenin çocuğu olarak doğmak
born and bred
 • [A] doğma büyüme
 • [ADV] doğma büyüme
born of
 • [A] kaynaklanan
clod of earth
 • [N] toprak topağı
down-to-earth {,daʋntu:'ɜ:rɵ}
 • [A] gerçekçi, gerçekleştirilebilir, hissiz
earth Dinle! {ɜ:rɵ}
 • [N] yeryüzü, toprak, kara, yer, in
 • [V] toprakla örtmek, topraklamak
Earth Dinle! {ɜ:rɵ}
 • [NPR] dünya: Dünya
fuller's earth
 • [N] kil
earth mother
 • [N] toprak ana
earth surface
 • [N] yeryüzü
earth tremor
 • [N] hafif yer sarsıntısı
earth wave
 • [N] deprem dalgası, yer iniş-çıkışı
first-born {'fɜ:rstbɔ:rn}
 • [A] ilk doğan
 • [N] ilk çocuk
fox-earth {'fɒksɜ:rɵ}
 • [N] tilki ini
gently born
 • [A] soylu, asil
low-born {,ləʋ'bɔ:rn}
 • [A] aşağı tabakadan
mother earth
 • [N] toprak ana, yer