Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
environment Dinle! {ın'vaırənmənt}
  • [N] çevre, etraf, ortam
environment i. çevre, muhit.
environment ortam
environment çevre
environment en.vi.ron.ment învay'rınmınt İsim * çevre, muhit.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Application Development Environment (ADE) Uygulama Geliştirme Ortamı
Common Applications Environment (CAE) Ortak Uygulama Ortamı
Common Desktop Environment (CDE) Ortak Masaüstü Ortamı
Common Open Software Environment (COSE) Ortak Açık Yazılım Ortamı
Distributed Computing Environment (DCE) Dağıtılmış İşlem Ortamı
Distributed Management Environment (DME) Dağıtılmış Yönetim Ortamı
environment variable çevre değişkeni
Error locating system environment Sistem ortamını bulma hatası
Framed Access Command Environment (FACE) Çerçeveli Erişim Komut Ortamı
Initial environment Başlangıç ortamı
Open Networking Environment (ONE) açık ağ ortamı
run-time environment yürütme ortamı
SAA environment SAA ortamı
software engineering environment yazılım mühendisliği çevresi
Work environment Çalışma ortamı
windows environment wındows ortamı
environment variable çevre değişkeni
lacustrine environment göl ortamı
lagoonal environment lagün ortamı
littoral environment kıyı ortamı