Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
equivalence Dinle! {ı'kwıvələns}
  • [N] eşitlik, denklik, karşılığı olma
equivalence i. eşitlik.
equivalence eşdeğerlik
Equivalence Denklik
equivalence eşdeğerlik

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
equivalence class eşdeğerlik sınıfı
equivalence relation eşdeğerlik ilişkisi
equivalence statement eşdeğerlik deyimi
equivalence statement eşdeğerlik deyimi
equivalence point eşdeğer sayısı
closed equivalence relation kapalı denklik bağıntısı
mass energy equivalence kütle enerji eşitliği
equivalence class eşdeğerlik sınıfı
equivalence relation eşdeğerlik ilişkisi
equivalence statement eşdeğerlik deyimi
equivalence statement eşdeğerlik deyimi
equivalence statement eşdeğerlik deyimi [elec.]
closed equivalence relation kapalı denklik bağıntısı [tech.]
mass energy equivalence kütle enerji eşitliği [tech.]