Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
hasat
 • [N] harvest, reaping, ingathering, crop, pick, take
haşat ,-tı slang
1. completely messed up, dilapidated, wiped out, totaled, shot.
2. exhausted, wiped out, shot, worn-out.
3. jalopy, rattletrap.

__ı çıkmak/

__ olmak
1. to be completely messed up, be wiped out, be totaled, be shot.
2. to be exhausted, be wiped out, be shot, be a wreck.
hasat
1. harvest, reaping {of the crop}.
2. harvest, gathered crop.
hasat * harvest, reaping {of the crop}. * harvest, gathered crop.
haşat haşat[ı] argo * completely messed up, dilapidated, wiped out, totaled, shot. * exhausted, wiped out, shot, worn-out. * jalopy, rattletrap.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
hasat bayramı
 • [N] harvest festival
hasat dolunayı
 • [N] harvest moon
hasat etmek
 • [V] reap
hasat kaldırmak
 • [V] harvest
hasat mevsiminin sonu
 • [N] harvest home
hasat sonrası kalan başakları toplamak
 • [V] glean
hasat şarkısı
 • [N] harvest home
hasat toplama
 • [N] ingathering
haşat etme
 • [N] pulverization
haşat etmek
 • [V] wreck, bang up, bash in, bash up, pile up, prang, pulverize, quash, slosh
haşat olmuş
 • [A] banged up
haşat olmak haşatı çıkmak/haşat olmak * to be completely messed up, be wiped out, be totaled, be shot. * to be exhausted, be wiped out, be shot, be a wreck.
v.topla:n.hasat harvest
hasat zamanı harvest
hasat bayramı harvest festival n.
hasat dolunayı harvest moon n.
haşat etme pulverization n.
hasat etmek reap v.
haşat etmek wreck, bang up, bash in, bash up, pile up, prang, pulverize, quash, slosh v.
hasat kaldırmak harvest v.