Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
held Dinle! {held}
- g.z., g.z.o. 'hold'
held f. bak. hold.
held f. bak. hold.
held held held Fiil ·(bakınız) "hold"
held {bak.} hold.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
be held captive
  • [N] esir düşmek
hand-held {,hænd'held}
  • [A] elde taşınabilen, el
be held {bı'held}
  • [V] tutulmak
being held
  • [N] tutulma
be held incommunicado
  • [V] hücre hapsine çarptırılmak, kimse ile görüştürülmemek
hand held computer el bilgisayarı
held back tut
held down tut
held over ertele
held to bağlı kal
held up ertele
held close yakında tut
held fast dayan
held firm sıkı dur
held firmly sıkı dur
held in yap
held in contempt hor gör
held on bekle
held onto tutmaya çalış
held open açık tut

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
closely-held
1. owned by a relatively few shareholders; "a closely-held corporation".