Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
left-hander Dinle! {,left'hændər}
 • [N] solak, sol yumruk

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
be left holding the baby
 • [ID] kabak başına patlamak
be left holding the bag
 • [ID] kabak başına patlamak
bear left
 • [V] sola dönmek
bear to the left
 • [V] sola dönmek
has no color left
 • [A] beti benzi kaçmış
cut to the left
 • [V] aniden sola sapmak
There are no double rooms left.
 • [PHR] çift: Çift kişilik odamız kalmadı.
Are there any seats left for tonight?
 • [PHR] boş: Bu gece için boş yeriniz var mı?
be left
 • [V] kalmak, artmak
be left over
 • [V] kalmak, artmak
left Dinle! {left}
 • [A] sol, artık, soldaki
 • [ADV] sola, sol tarafa
 • [N] sol, sol taraf
keep to the left
 • [V] soldan gitmek
the left
 • [N] sol taraf
to the left
 • [ADV] sola, soldan, sol taraftan
left behind
 • [A] kalan
left-hand Dinle! {'lefthænd}
 • [A] sol, soldaki, solak
left-handed Dinle! {,left'hændıd}
 • [A] solak, solaklara özel, sol elle yapılan, soldaki, lastikli, iki karşıt anlamlı, iki yüzlü, düzenbaz, beceriksiz, sakar, dengi dengine olmayan
left-handed compliment
 • [N] iki anlama da gelebilen iltifat, iltifat ederken çam devirme
left-handed marriage
 • [N] dengi dengine olmayan evlilik
left-handed person
 • [N] solak kimse

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
turn left Etymology : Middle English; partly from Old English tyrnan and turnian to turn, from Medieval Latin tornare, from Latin, to turn on a lathe, from tornus lathe, from Greek tornos; partly from Old French torner, tourner to turn, from Medieval Latin tornare; akin to Lat
Left Arrow Left Arrow