Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
mature Dinle! {mə'tʋər}
  • [A] olgun, kemâle ermiş, ergin, tamam, vadesi gelmiş
  • [V] olgunlaştırmak, olgunlaşmak, olmak, vadesi gelmek
mature f. kemale erdirmek, olgunlaştırmak; olmak, olgunlaşmak, kemale ermek; vadesi gelmek.
mature s. olgunlaşmlş, olmuş, kemale ermiş, ergin, olgun; iyi hazırlanmlş, tamam; vadesi gelmiş. mature de liberation iyi ve uzun düşünme. maturely

z. olgunca; tamamen, dikkatle. matureness

i. olgunluk, kemal. maturity

i. olgunluk hali; vade.
mature f.
1. olgunlaşmak; olgunlaştırmak.
2. erginleşmek.

s.
1. olgun, ergin.
2. iyi hazırlanmış {plan, eser v.b.}.
3. vadesi gelmiş, vadesi dolmuş.
mature matür

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
grew mature olgunlaş
grow mature olgunlaş
mature soil olgun toprak
mature valley olgun vadi
mature soil olgun toprak [tech.]
mature valley olgun vadi [tech.]