Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
merry-go-round Dinle! {'merıgəʋ,raʋnd}
 • [N] atlıkarınca
merry-go-round i. atlıkarınca.
merry-go-round mer.ry-go-round mer'igoraund İsim * atlıkarınca.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
all round
 • [ADV] her yönden, her bakımdan, her şeyi hesaba katarak
all-round Dinle! {,ɔ:l'raʋnd}
 • [A] çok yönlü, yetenekli: çok yetenekli
round after round of applause
 • [N] alkış tufanı
Room service is available round the clock.
 • [PHR] varmak: Oda servisi saat başı vardır.
drive smb. round the bend
 • [ID] deli etmek, çılgına çevirmek
bring round
 • [V] kendine getirmek, ayıltmak, ikna etmek, getirmek {konuyu}, döndürüp dolaştırıp aynı konuya getirmek
chop round
 • [V] yön değiştirmek, değişmek, dönmek
Merry Christmas!
 • [INTRJ] Noel: Noelliniz kutlu olsun!, Noel: Mutlu Noeller!, Noel: İyi Noeller!
round the clock {,raʋndðə'klɒk}
 • [ADV] gece gündüz
cluster round
 • [V] çevresinde toplanmak
come round
 • [V] ziyaret etmek, uğramak, tekrarlanmak, yıldönümü gelmek, ayılmak
round-table conference
 • [N] konferans: yuvarlak masa konferansı
crust round the eyes
 • [N] çapak
get round
 • [V] dönmek, yayılmak {haber}, kandırmak
go round
 • [V] etrafında dolaşmak, kurcalamak, yeterince olmak
hedge round
 • [V] etrafını çevirmek, çevirmek, kuşatmak, çit ile çevirmek
look round
 • [V] düşünüp taşınmak, enine boyuna düşünmek, dolaşmak, kafasını çevirip bakmak
merry Dinle! {'merı}
 • [A] neşeli, şen, keyifli, mutlu, neşe verici
make merry
 • [V] eğlenmek, cümbüş yapmak
make merry over
 • [V] eğlenmek, alay etmek, dalga geçmek

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
round out
1. make bigger or better or more complete fill out; "These studies round out the results of many years of research".
2. fill out; "These studies round out the results of many years of research". . make bigger or better or more complete. . express as a round number; "round off the amount". . make round; "round the edges".
(round ile) toplanmak gather
(round/around ile) aniden kendi çevresinde dönmek slew
(round ile) swivel
limana girme (turn-round) N v.