Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
proportion Dinle! {prə'pɔ:rʃən}
  • [N] miktar, nicelik, nispet, oran, orantı, pay, simetri, uyum
  • [V] orantılı hale getirmek, oranlamak, ayarlamak
proportion i.

f. oran, nispet: çoğ. bir cismin genişlik, uzunluk ve derinliği, ebat, boyutlar; hisse, pay; uygunluk; mat. iki çift nicelik arasındaki nispet eşitliği, oran- tı; orantı kuralı;

f. orantı kurmak; birbirine uyumlu kılmak. proportion of births to population nüfusa göre doğum nispeti. a large proportion of the profits karın önemli miktarı. in proportion to nispetle, nazaran. all out of proportion tamamen nispetsiz.
proportion i.
1. oran, orantı, nispet: the proportion of births to population nüfusa göre doğum oranı.
2. miktar, kısım, kadar.
3. mat. orantı.
4. hisse, pay.
5. oran, uygunluk, tenasüp.
6. çoğ. boyutlar.

f. oranlamak.
proportion orantı
proportion pro.por.tion prıpôr'şın İsim * oran, orantı: the proportion of births to population nüfusa göre doğum oranı. * hisse, pay. * uygunluk. Çoğul * boyutlar. Fiil * oranlamak.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
in proportion as
  • [ADV] oranında, nispetinde
in proportion to
  • [ADV] oranla, nispeten, nazaran
sense of proportion
  • [N] göz kararı, oran kavramı
a large proportion of the profits kârın büyük bir bölümü.
in proportion to -e oranla, -e göre.
inverse proportion ters orantı
out of proportion oransız, orantısız.
a large proportion of the profits * kârın büyük bir bölümü.
in proportion to * -e oranla, -e göre.
out of proportion * oransız, orantısız.
in proportion to e oranlı olarak
out of proportion to ile oransız
inverse proportion ters orantı
in proportion as oranında, nispetinde zf.
in proportion to oranla, nispeten, nazaran
sense of proportion göz kararı, oran kavramı i.
inverse proportion ters orantı [med.]