Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
roller-skating i. tekerlekli patenle kayma.
roller-skating i. tekerlekli patenle kayma.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
couple skating
 • [N] çiftli buz pateni
figure skating {'fıgjər,skeıtıŋ}
 • [N] artistik patinaj
inking-roller
 • [N] mürekkep merdanesi
road roller {'rəʋd,rəʋlər}
 • [N] yol silindiri, silindir
roller Dinle! {'rəʋlər}
 • [N] oklava, merdane, silindir, bobin, makara, bigudi, rulmân, tekerlek, baskı silindiri, sarma çubuğu, sahile çarpan dalga, gök kuzgun, takla atan güvercin
roller bandage {'rəʋlər,bændıdʒ}
 • [N] bandaj, sargı
roller bearing
 • [N] makaralı yatak
roller blade
 • [N] paten: tekerlekli paten, roller blade
roller coaster {'rəʋlər,kəʋstər}
 • [N] lunapark treni, yükseklere çıkıp birden inen heyecanlı tren
roller-mill
 • [N] hadde, hadde fabrikası
roller skate {'rəʋlərskeıt}
 • [N] paten: tekerlekli paten
roller-skate {'rəʋlərskeıt}
 • [V] tekerlekli patenle kaymak
roller skates {'rəʋlərskeıts}
 • [N] paten: tekerlekli paten
roller skating {'rəʋlər,skeıtıŋ}
 • [N] tekerlekli patenle kayma
roller-towel {'rəʋlər,taʋəl}
 • [N] makaralı havlu
skating {'skeıtıŋ}
 • [N] paten yapma, patenle kayma
skating rink {'skeıtıŋrıŋk}
 • [N] buz pateni pisti, paten alanı
speed skating {'spi:d,skeıtıŋ}
 • [N] sürat pateni, hız pateni
barrel shaped roller bearing kovan biçimli rulmanlı yatak
batching roller top sarma roliği

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
roller blade
 • [N] roller blade
Roller Roles
Kullanıcılar ve Roller Users and Roles