Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
semi- {'semı}
  • [PREF] yarı, yarım
semi- {önek} kısmen, yarı, yarım; iki defa olan.
semi- önek
1. yarı, yarım.
2. kısmi.
semi- {önek} kısmen, yarı, yarım; iki defa olan.
semi- önek
1. yarı, yarım.
2. kısmi.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
semi-annual {,semı'ænjʋəl}
  • [A] yarıyıllık, altı ayda bir olan
semi-permanent
  • [A] yarı-kalıcı
semi-permanent color
  • [N] yarı-kalıcı boya
positive semi-definite matrix yarı-kesin artı matris
semi
1. yarı ilişik ev.
2. tek duvarla bitişik müstakil ev.
3. tek duvarla bitisik müstakil ev. yarı {önek}.
semi
1. yarı ilişik ev.
2. tek duvarla bitişik müstakil ev.
3. tek duvarla bitisik müstakil ev. yarı {önek}.
Semi-automatic numbering Yarı-otomatik numaralandırma
Semi-bold Yarı kalın
Semi-bold Yarı Koyu
semi-permanent connection yarı-kalıcı bağlantı
Semi-Transparent Yarı-Saydam
semi * tek duvarla bitişik müstakil ev
semi yarı
semi abstraction yarı soyutlama
semi automatize yarı otomatikleştir
semi finalist yarı finalist
semi illiterate yarı cahil
semi independent yarı bağımsız
semi major axes x ekseni
semi yarı