Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
shut Dinle! {ʃʌt}
 • [A] kapatılmış, kapanmış, örtülü, kapalı
 • [V] kapatmak, kapamak, yummak, kapanmak, örtmek, sokmamak, içeri almamak, kapmak, kıstırmak, katlamak
shut f. {shut,

__ting} kapatmak, kapamak; kapanmak: The door won´t shut. Kapı kapanmıyor. The schools have been shut for a month. Okullar bir aydır kapalı.
shut f. {-shut, -ting} kapamak, kapatmak; yasaklamak, menetmek; yolunu kesmek; kapanmak. shut down işi tatil etmek, kapamak veya kapanmak {işyeri}; bir şeyi indirerek kapamak. shut in kapamak, engel olmak, mâni olmak; basmak {karanlık}. shut off akıntısını kesmek {gaz}; durdurmak, kapamak; dışta bırakmak. Shut my mouth! Hayret! shut ones eyes to göz yummak, müsamaha etmek. shut ones mouth ağzını kapatmak. shut out gözükmesini engellemek; dışarıda bırakmak; oyunda rakibe hiç sayı vermemek. shut up kapamak; susturmak, ağzını kapatmak; susmak hapise atmak. Shut your face! {argo}. Sus be!
shut s.

i. kapalı, kapanmış;

i. kapama; kapama vakti; madenlerin kaynayıp birleştiği yer, kaynak yeri.
shut shut ş^t Fiil (D) shut, shutting * kapatmak, kapamak; kapanmak: The door won't shut. Kapı kapanmıyor. The schools have been shut for a month. Okullar bir aydır kapalı.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
shut the door on
 • [ID] kapı: kapıyı suratına çarpmak, kapı: bütün kapıları kapatmak, imkânsızlaştırmak
shut your gob!
 • [INTRJ] kapa çeneni!, sus!
open-and-shut {,əʋpənən'ʃʌt}
 • [A] kolayca yapılan, kolay
be shut
 • [V] kapanmak
shut down
 • [V] kapamak, kapatmak, faaliyetini durdurmak, işi durdurmak
shut down on
 • [V] son vermek, kesmek
shut down upon
 • [V] son vermek, kesmek
shut in
 • [V] hapsetmek, kapamak, çıkarmamak, kuşatmak, sıkıştırmak {parmak vb.}, kıstırmak, kapmak, görüşünü engellemek
shut off {'ʃʌt,ɒf}
 • [V] kapatmak, kesmek, durdurmak, ayırmak, tecrit etmek
shut out {'ʃʌt,aʋt}
 • [V] girmesini engellemek, dışarıda bırakmak, sokmamak, kapamak, engellemek, görüşünü engellemek, sayı vermemek
shut to
 • [V] kapamak, kapatmak, yummak, kapanmak
shut up
 • [V] susmak, sesini kesmek, susturmak, kapamak, kapatmak, kilitlemek, hapsetmek, kapı ve pencereleri kapatmak
shut up!
 • [INTRJ] çeneni tut!, kapa çeneni!, kes sesini!, sus!
shut your mouth!
 • [INTRJ] kapa çeneni!
shut your trap!
 • [INTRJ] çeneni tut!, sus!
get shut of k. dili -den kurtulmak.
keep one´s mouth shut k. dili ağzını sıkı tutmak, çenesini tutmak.
keep one´s trap shut k. dili çenesini tutmak, gagasını kısmak.
shut down kapatmak; kapanmak.
shut down {fabrika, işyeri v.b.´ni} kapatmak.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Shut your mouth. shut