Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
sigh Dinle! {saı}
  • [N] iç çekiş, ah etme, nefes: derin bir nefes alma
  • [V] ah etmek, iç çekmek
sigh f.

i. iç çekmek, ah etmek; uğuldamak; for ile hasret çekmek; ah çeker gibi ses çıkarmak;

i. iç çekme, ah etme.
sigh f.
1. iç çekmek, içini çekmek, iç geçirmek, ahlamak, göğüs geçirmek.
2. {rüzgâr} hafifçe inlemek.

i. iç çekme, göğüs geçirme.
sigh sigh say Fiil * iç çekmek, içini çekmek, iç geçirmek, ahlamak, göğüs geçirmek. * {rüzgâr} hafifçe inlemek. İsim * iç çekme, göğüs geçirme.
sigh iç çekmek, ah etmek; uğuldamak; "for" ile hasret ç

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
deep-drawn sigh
  • [N] derin iç çekiş
draw a sigh
  • [V] iç çekmek
fetch a sigh
  • [V] iç çekmek, iç geçirmek
heave a sigh
  • [V] iç çekmek, içini çekmek, iç geçirmek
sigh for
  • [V] hasret kalmak, özlemek, gözünde tütmek
sigh of relief
  • [N] nefes: derin bir nefes alma, rahat bir nefes alma
heave a sigh içini çekmek, ah çekmek.
sigh for -in hasretini çekmek.
heave a sigh * içini çekmek, ah çekmek.
sigh for * -in hasretini çekmek.
deep drawn sigh derin iç çekiş i.
draw a sigh iç çekmek
fetch a sigh iç çekmek, iç geçirmek
heave a sigh iç çekmek, içini çekmek, iç geçirmek
sigh for hasret kalmak, özlemek, gözünde tütmek f.
sigh of relief derin bir nefes alma, rahat bir nefes alma