Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
software Dinle! {'sɔ:ftweər}
  • [N] yazılım, bilgisayar programı
software i. bilg. yazılım.
software i. kompütöre verilen plan, program ve belletmeler.
software yazılım
software soft.ware sôft'wer İsim, computer * yazılım.

Türkçe » İngilizce Yukarı
Software Software

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Add/Remove Software Yazılım Ekle/Kaldır
anti-virus software virüs-önler yazılım
anti-virus software virüs-önler yazılım
anti-virus software anti-virüs yazılımı
application software uygulama yazılımı
application software uygulama yazılımı
application software uygulama yazılımı
application software uygulama yazılımı
archiving software arşivleme yazılımı
attach (software) iliştirmek
audit software denetçi yazılımı
audit software denetçi yazılımı
Berkeley Software Distribution (BSD) Berkeley Yazılım Dağıtımı
bundled software donanımla gelen yazılım
bundled software donanımla gelen yazılım
Common Open Software Environment (COSE) Ortak Açık Yazılım Ortamı
computer aided software (CAS) bilgisayar destekli yazılım
Computer Aided Software Engineering (CASE) Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği {BDYM}
computer aided software, CAS bilgisayar destekli yazılım
computer gaming software bilgisayar oyunları yazılımı