Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
square-toed Dinle! {,skweər'təʋd}
 • [A] tutucu, eski kafalı, geri kafalı

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
square accounts with
 • [ID] hesaplaşmak, hıncını almak
square an account
 • [V] hesap: hesabı ödemek, hesaplaşmak
barrack square
 • [N] kışla avlusu
hollow square
 • [N] kale düzeni
pigeon-toed Dinle! {'pıdʒən,təʋd}
 • [A] ayklarını içeri basan
root-mean-square
 • [A] ortalama karekök
square Dinle! {skweər}
 • [A] kare şeklinde, dört köşeli, dördül, dik, dörtlü, düzgün, doğru, dürüst, tam, kesin, açık, katı, uygun, bağdaşan, kare
 • [N] kare, dörtgen, kare şeklinde şey, satranç tahtası, meydan, gönye, standart kural, sütun kaidesi, eski kafalı kimse
 • [V] beraberliği sağlamak (spor.), kare yapmak, kare kare yapmak, karelere bölmek, karesini almak, yerleştirmek, düzeltmek, dik tutmak, ayarlamak, halletmek
a square meal
 • [N] doyurucu yemek
be back to square one
 • [ID] çabaları boşa gitmek, başa dönmek, silbaştan başlamak
get square with
 • [V] hesap: hesabı kesmek, hesaplaşmak
get things square
 • [V] iş: işleri yoluna koymak, düzenlemek
in the square
 • [ADV] karesi
on the square
 • [A] dürüst, samimi, gönyeli
out of square
 • [A] gönyesiz, düzensiz, karışık
square deal
 • [N] dürüst pazarlık, insaflı davranış
square drill
 • [V] kare delik delmek
square feet
 • [N] feet kare
square meal
 • [N] doyurucu yemek
square meter
 • [N] metrekare
square meters
 • [N] metrekare