Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
text {tekst}
  • [N] tekst, metin, yazının aslı, İncil: İncil'den kısa bölüm, konu
text {i.} metin, parça; bahis konusu, konu; asıl kitap veya yazı. text hand büyücek ve düzgün el yazısı. text writer ders kitabı yazarı. corrupt text değişirilmiş metin. stick to ones text metne bağlı kalmak.
text i. metin, tekst.
text metin
TEXT METNEÇEVİR

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
cling to the text
  • [V] metne sadık kalmak
German text
  • [N] harf: Almanca basım harfi türü
stick to one's text
  • [V] konuya bağlı kalmak, konudan sapmamak
text example
  • [N] tipik örnek
text hand {'teksthænd}
  • [N] düzgün el yazısı
Add Help Text Yardım Ekle
Add Text Metin Ekle
Adjust Object Size to Fit Text Metni Sığdırmak için Nesne Boyutunu Ayarla
Align Text Metin Hizala
Alignment of List Text Liste Metninin Hizası
Anchor and Text Flow Orientation Tutturma ve Metin Akışı Yönlendirme
Annotation Text Ek Açıklama Metni
Annotation text (Style) Ek açıklama metni {Biçem}
ASCII text file ASCII metin dosyası
Assign new text to a bookmark Bir yer imine yeni metin ata
Attach Text Metin İliştir
Attach Text To Metnin İliştirileceği Yer
Attached Text İliştirilmiş Metin
AutoCorrect Replace Text Değişiklik Metnini Otomatik Düzelt
Automatic Text Otomatik Metin

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
text formatında text formatted
finish text finish text
Bağlı Text Linked Text
Text (UD) Text {FE}
bkz. Revisable-Form Text RFT
bkz. Rich Text Format RTF