Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
true Dinle! {tru:}
 • [A] esaslı, gerçek, doğru, hakiki, sahi, tam, içten, aslının aynı, asıl, safkan
 • [ADV] doğru, sadık kalarak, gerçekten, tam olarak
true s.

z.

f. hakiki sahi, gerçek, doğru; halis, katkısız, som, safi; sadık, samimi, içten; tam, aym; asıl; meşru;

z. doğru olarak, hakikaten, gerçekten; doğru;

f. doğrultmak, düzeltmek, tam şeklini vermek. true bill muhakeme lüzumu kararı. true-false test doğru, veya yanlış diye cevaplandırılan test. true horizon deniz yüzeyi ile paralel olan hakiki ufuk. come true doğru çıkmak, gerçekleşmek. in true doğru işleyen, merkeze uygun.
true s.
1. doğru, gerçek: Is what she said true? Onun söylediği doğru mu?
2. hakiki, som: Is this true or imitation leather? Bu deri hakiki mi, yoksa taklit mi?
3. sadık, samimi: a true friend sadık arkadaş.
4. asıl, gerçek: the true meaning of a word bir sözcüğün asıl anlamı.
5. tam, aslına uygun: a true copy aslına uygun bir kopya.
6. meşru, asıl: the true heirs asıl mirasçılar.
7. samimi, içten: true concern içten merak.
TRUE DOĞRU
true true tru Sıfat * doğru, gerçek. * hakiki, som: Is this true or imitation leather? Bu deri hakiki mi, yoksa taklit mi? * sadık, samimi. * asıl, gerçek. * tam, aslına uygun. * meşru, asıl. * samimi, içten.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
a true believer
 • [N] gerçek iman sahibi kimse
find a true bill
 • [V] iddiayı haklı bulmak
true copy
 • [N] kopya: aslının aynısı kopya
true ruby
 • [N] yakut
come true
 • [V] gerçekleşmek
out of true
 • [A] gerçek ölçülerde olmayan
speak true
 • [V] doğru söylemek
the true
 • [N] gerçek, hakikat
true blue {,tru:'blu:}
 • [N] sözünün eri kimse, sadık kimse, vefalı kimse
true-blue {,tru:'blu:}
 • [A] sözünün eri, doğrucu, sadık
true declination
 • [N] gerçek sapma
true friend
 • [N] gerçek dost
true-hearted {'tru:,hɑ:rtıd}
 • [A] sadık, içten, vefalı
true-life Dinle!
 • [A] gerçek hayattan alınmış, yaşanmış
true love {'tru:,lʌv}
 • [N] gerçek aşk, sevgili
true to life
 • [A] gerçek hayattaki gibi
true to size
 • [A] gerçek boyutlarda
true to type
 • [A] türünün özelliklerini taşıyan
true up
 • [V] doğrultmak, yerine uydurmak
be true to -e sadık kalmak.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
True Type yazıtipleri True Type font
True Type Yazıtipleri True Type Fonts