Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
ventilation Dinle! {,ventə'leıʃən}
  • [N] havalandırma, açıkça tartışma, havalanma, açığa vurma, belirtme
ventilation i. havalandırma, vantilasyon.
ventilation ven.ti.la.tion İsim * havalandırma, vantilasyon.
ventilation havalandırma
ventilation havalandırma

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
artificial ventilation suni havalandırma
auxiliary ventilation tali havalandırma
ventilation shaft havalandırma kuyusu.
ventilation shaft * havalandırma kuyusu.
ventilation system havalandırma sistemi
artificial ventilation suni havalandırma
auxiliary ventilation tali havalandırma
crankcase ventilation karter havalandırması
artificial ventilation suni havalandırma [tech.]
auxiliary ventilation tali havalandırma [tech.]
crankcase ventilation karter havalandırması [tech.]