Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
weather-beaten Dinle! {'weðər,bi:tən}
 • [A] fırtına yemiş, kötü havadan etkilenmiş, yanık {cilt}, sertleşmiş
weather-beaten s.
1. her türlü kötü hava şartlarına maruz kalmış, fırtına yemiş.
2. yanık ve kırış kırış {yüz}.
weather-beaten weath.er-beat.en wedh'ırbitın Sıfat * her türlü kötü hava şartlarına maruz kalmış, fırtına yemiş. * yanık ve kırış kırış {yüz}.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
aeronautical weather service
 • [N] meteoroloji servisi, hava gözlem servisi
all-weather {,ɔ:l'weðər}
 • [A] her havaya elverişli
beaten Dinle! {'bi:tən}
 • [A] dövme, çekiçlenmiş, dövülmüş, çiğnenmiş, aşınmış
off the beaten track
 • [A] sapa, alışılmadık
beaten track
 • [N] uğrak yeri, uğrak, sıkça gidilen yer, sık sık gidilen yer
change in the weather
 • [N] hava değişimi
fair-weather {feər'weðər}
 • [A] açık havaya uygun, açık hava
What is the weather forecast?
 • [PHR] tahmin: Hava durumu tahmini ne?
leave the beaten path
 • [ID] herkesin gittiği yoldan gitmemek, çığır açmak
the weather promises fine
 • [PHR] hava düzeleceğe benziyor
storm-beaten {'stɔ:rm,bi:tən}
 • [A] fırtınaya tutulmuş, fırtına yemiş
weather Dinle! {'weðər}
 • [N] hava, hava durumu
 • [V] havalandırmak, kurutmak, rengi solmak
fair weather
 • [N] hava: iyi hava
fine weather
 • [N] hava: iyi hava, hava: güzel hava
How is the weather today?
 • [PHR] hava: Bugün hava nasıl?
rigors of the weather
 • [N] hava: kötü hava koşulları
severe weather
 • [N] hava: şiddetli hava koşulları
The weather today is bad.
 • [PHR] hava: Bugün hava kötü.
The weather today is good.
 • [PHR] hava: Bugün hava iyi.
under the weather
 • [A] keyifsiz, hasta, sarhoş, kafası dumanlı