Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
wet Dinle! {wet}
  • [A] ıslak, yaş, nemli, yağışlı, yağmurlu, sulu, içkili, içkinin serbest olduğu, isteksiz, hatalı, martavalcı
  • [N] martavalcı, ıslaklık, rutubet, yağmurlu hava, içki, içki yasağı karşıtı, isteksiz kimse
  • [V] ıslatmak, içki ile kutlamak
wet s. {

__ter,

__test}
1. yaş, ıslak.
2. yağmurlu: a wet day yağmurlu bir gün.
3. k. dili içki yasağı olmayan {yer}.

f. {wet/

__ted,

__ting}
1. ıslatmak; ıslanmak.
2. -e işemek, -i ıslatmak: Small children sometimes wet the bed. Küçük çocuklar bazen yatağını ıslatır.

i. yaşlık, nem, rutubet.
wet s. {-ter, -test},

f. {-ted,- ting},

i. yaş, ıslak; yağmurlu; kim .su veya başka sıvı ile yapılan; k.dili. içki yasağı olmayan {yer}; kurumamış;

f. ıslatmak; ıslanmak; işemek;

i. yaşlık, nem, rutubet; su; yağmur; yağmurlu hava; {A.B.D.} içki yasağı aleyhtarı. all wet {argo} martaval; martavalcı. wet blanket k.dili. neşeyi kaçıran şey; şevki kıran kimse. wetbulb thermometer üstü ıslak bulundurulan termometre. wet day yağmurlu gün. wet goods fıçı veya şişelerde bulunan sıvı maddeler; k.dili. alkollü içkiler. wet nurse sütnine. wet rot nemle oluşan çürüme. wet suit ıslak dalış elbisesi. wet to the skin iliklerine kadar ıslanmış. wettish

s. yaşça, ıslakça, nemli. wetness

i. ıslaklık, nem, rutubet.
wet ıslak
wet wet wet Sıfat (S) wetter, wettest * yaş, ıslak. * yağmurlu: wet day yağmurlu gün. Konuşma Dili * içki yasağı olmayan {yer}. Fiil (D) wet/wetted, wetting * ıslatmak; ıslanmak. * işemek. İsim * yaşlık, nem, rutubet. * yağmur. * yağmurlu hava.