Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
wire Dinle! {'waıər}
 • [A] telden yapılmış, tel
 • [N] tel, telgraf, kukla ipi, nüfuz, idare, kontrol, kiriş, tuzak, kapan
 • [V] telle çevirmek, telle bağlamak, tel takmak, kablo döşemek, elektrik tesisatını yapmak, telgraf çekmek, telgrafla göndermek, kapana kıstırmak, tuzakla yakalamak
wire i.

f. tel; telgraf teli; telgraf; at yarışı hedefi;

f. tel ile bağlamak; elektrik tesisatı ile donatmak; k.dili. telgraf göndermek, telgraf çekmek, tellemek; tele geçirmek; tel tuzakla tutmak; kroke oyununda topu telin arkasına getirerek vurulmasma mâni olmak. wire brush tel fırça . wire cutter tel makası. wire entanglement ask. dikenli tel. mânia wire gauze tel örgü. wire glass telli cam. wire record ing. sesi tele alma usulü; tele alınmış ses. wire rope tel halat, tel kablo. wire service haber ajansı. barbed wire dikenli tel. get in under the wire son dakikada yetişmek. pull wires perde arkasından ipleri çekmek, slang. torpil patlatmak. send by wire telgrafla göndermek. wiring

i. elektrik teli tertibatı.
wire i.
1. {metal} tel: barbed wire dikenli tel. telephone wire telefon teli.
2. telgraf; telgraf sistemi; telgrafla gönderilen mesaj.

f.
1. {bir binanın} elektrik tesisatını kurmak; {bir binanın} elektrik kablolarını/hatlarını döşemek; {bir aygıtın} elektrik tellerini takmak.
2. {birine} telgrafla {bir haberi} bildirmek: Wire him the news. Haberi ona telgrafla bildir.
wire tel
wire wire wayr İsim * {metal} tel: barbed wire dikenli tel. telephone wire telefon teli. * telgraf; telgraf sistemi; telgrafla gönderilen mesaj. Fiil * {bir binanın} elektrik tesisatını kurmak; {bir binanın} elektrik kabloları veya hatlarını döşemek; {bir aygıtın} elektrik tellerini takmak. * {birine} telgrafla {bir haberi} bildirmek: Wire him the news. Haberi ona telgrafla bildir.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
aerial wire
 • [N] anten kablosu, havai kablo
barbed wire
 • [N] dikenli tel
conducting wire
 • [N] iletken tel, iletken kablo
hot wire
 • [N] akım teli, iletken tel, gerilim hattı, direkt hat
live wire
 • [ID] enerjik tip, girişken kimse, elektrik yüklü tel, elektrikli tel
screen wire
 • [N] elek teli
trolley wire
 • [N] tramvay teli
I'd like to send a wire.
 • [PHR] telgraf: Telgraf göndermek istiyorum.
wire away
 • [ID] canla başla girişmek, dört elle sarılmak, sıkı tutmak
wire brush
 • [N] tel fırça
wire cutter {'waıər,kʌtər}
 • [N] tel makası
wire dancer {'waıər,dænsər}
 • [N] ip cambazı
wire in
 • [ID] dört elle sarılmak, canla başla girişmek, sıkı tutmak
wire netting {'waıər,netıŋ}
 • [N] tel örgü
wire nettings
 • [N] tel kafes
wire rope
 • [N] tel halat
wire service
 • [N] haber ajansı
wire tap {'waıər,tæp}
 • [V] telefon dinlemek, hattı dinlemek
wire tapper {'waıər,tæpər}
 • [N] telefonu dinleyen kimse
wire tapping {'waıər,tæpıŋ}
 • [N] hattı dinleme, telefonu dinleme