Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
ball Dinle! {bɔ:l}
 • [N] top, küre, bilye, misket, gülle, yumak, yuvar, top oyunu, top mermisi, balo, ilaç {at}
 • [V] yumak yapmak, top yapmak, fişek atmak
ball Dinle! {bɔ:l}
 • [V] becermek
sl.
ball i. balo.
ball i.
1. top; küre.
2. yumak: a ball of yarn bir yumak iplik.
3. topak: a ball of dough bir topak hamur.

f. up k. dili {bir şeyin} içine etmek.
ball i.

f. top, küre; bilye; yumak; top oyunu; {beysbol} istenilen şekilde ve yönde atılmayan top; ask. gülle;

f. yumak haline koymak; yumak haline gelmek, top top olmak. be on the ball A.B.D., argo uyanık olmak, açıkgöz olmak. play ball top oynamak; A.B.D., {k.dili}. beraber çalışmak. ball up argo şaşırtmak, {işi} bozmak. ball-and- socket joint kalça eklemi tipindeki eklem. ball bearing bilye; bilyeli yatak. ball cock yüzen top ile işleyen kapama valfı. ball of the foot ayak parmaklarının kökü. ball peen hammer bir ucu yarım küre biçiminde olan çekiç. ball valve toplu valf. ball and chain ayak kösteği, pranga. ballpoint

i. ballpoint pen tükenmez, tükenmez kalem. balls

i.., argo husyeler.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
a ball of wool
 • [N] yün yumağı
be on the ball
 • [ID] uyanık olmak, işi bilmek
get a ball out of smth.
 • [ID] büyük zevk almak, eğlenmek {ile}
have a ball
 • [ID] eğlenmek: çok eğlenmek, çılgınca eğlenmek
have a lot on the ball
 • [ID] her tarakta bezi olmak
keep the ball rolling
 • [ID] devam ettirmek, sürdürmek
like a ball
 • [A] top gibi
open the ball
 • [V] baloyu açmak, başlatmak
play ball
 • [ID] katılmak, işbirliği yapmak, beraber çalışmak
ball-bearing {bɔ:l'beərıŋ}
 • [N] bilye, bilyeli yatak
ball boy
 • [N] top toplayıcı çocuk {tenis}, top toplayıcı {tenis}
ball cock {'bɔ:lkɒk}
 • [N] yüzen topla işleyen su valfı
ball-flower Dinle!
 • [N] gonca şeklinde süs
ball game
 • [N] top oyunu, beysbol, durum, vaziyet, iş
ball of the eye
 • [N] gözyuvarı
ball of thread
 • [N] kuka
ball park {'bɔ:lpɑ:rk}
 • [N] top oynanan park
ball race
 • [N] bilye halkası, rulmân çemberi
ball reception
 • [N] yayını çekme (tv)
ball-room {'bɔ:l,ru:m}
 • [N] balo salonu, dans salonu

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
cotton ball
1. a fungus disease of cranberries.
2. a fungus disease of cranberries.