Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
great-granddoughter
 • [N] torun kızı

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
great agitation
 • [N] heyhey
Great Bear
 • [NPR] Büyükayı (astr.), Büyükayı takımyıldızı (astr.), arabacı: Arabacı takımyıldızı (astr.)
Great Britain
 • [NPR] Britanya: Büyük Britanya, İngiltere, İngiltere, İskoçya, Gal
Great Charter
 • [N] Magna Karta, ferman: büyük ferman {İng.}
be great chums
 • [V] ahbap olmak, yakın arkadaş olmak
be a great contrast to
 • [V] taban tabana zıt olmak, tam tersi olmak
Great Dane
 • [NPR] Danua
a great deal
 • [A] bir hayli, oldukça çok
 • [ADV] çok daha
a great deal of
 • [ADV] epey
with great difficulty
 • [ADV] güç belâ
make a great display
 • [V] gösteriş yapmak, hava atmak
the great divide
 • [N] ölüm
great eater
 • [A] boğazlı
make a great fuss
 • [V] kıyameti koparmak
great Dinle! {greıt}
 • [A] büyük, önemli, ulu, muazzam, ünlü, hevesli, iyi, çok iyi, mükemmel
great! {greıt}
 • [INTRJ] harika!
great- {greıt}
 • [PREF] büyük
that's great!
 • [INTRJ] harika!
the great
 • [N] seçkinler, ileri gelenler
great-grandchild {,greıt'græntʃaıld}
 • [N] torun çocuğu

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
great grandmother
1. a mother of your grandparent.
2. a mother of your grandparent.
great wall
1. a fortification 1,500 miles long built across northern China in the 3rd century BC; is 1,500 miles long and averages 6 meters in width.