Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
wide-awake s. tamamen uyanık.
wide-awake wide-a.wake wayd'ıweyk' Sıfat * tamamen uyanık.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
have a wide acquaintance with
 • [V] bilmek: çok iyi bilmek, derin bilgiye sahip olmak
awake Dinle! {ə'weık}
 • [A] uyanık, farkında olan, tetik
 • [V] uyandırmak, gözünü açmak, uyarmak, uyanmak, uyku: uykudan kalkmak, farkına varmak, gözü açılmak
be awake
 • [V] uyanık olmak
be awake to smth.
 • [V] farkında olmak
being awake
 • [N] uyanıklık, uyanık olma
awake smb. to smth.
 • [V] görmesini sağlamak, uyarmak {karşı}
awake to
 • [V] farkına varmak
give a wide berth to
 • [ID] uzak durmak, yanına sokulmamak
broke to the wide
 • [A] meteliksiz
country-wide
 • [A] ülke çapında
far and wide
 • [ADV] her tarafta, yurdun dört köşesinde
stay awake till morning
 • [V] sabahlamak
nation-wide {,neıʃən'waıd}
 • [A] bütün millete ait
wide Dinle! {waıd}
 • [A] geniş, enli, büyük, kapsamlı, engin, yaygın, ferah, bol, ardına kadar açık
 • [ADV] iyice, tamamen, alabildiğine, ardına kadar, adamakıllı
becoming wide
 • [N] genişleme
These are too wide.
 • [PHR] geniş: Bunlar çok geniş.
wide-angle Dinle!
 • [A] geniş açılı
wide apart
 • [A] ayrık
 • [ADV] birbirinden uzakta
wide awake {,waıdə'weık}
 • [A] cin gibi, açıkgöz, tamamen uyanık, uyanık, kurnaz
wide difference
 • [N] büyük fark

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
bkz. wide area network WAN