Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
code Dinle! {kəʋd}
 • [N] kanun, yasa, yasa kitabı, kural, prensip: prensipler, kılavuz, yönetmelik, tüzük, kod, şifre
 • [V] kodlamak, şifrelemek, numaralamak
code i.
1. kanun, kanunname.
2. şifre; kod.

f.
1. kanun haline getirmek.
2. şifre ile yazmak; kodlamak.
code i.

f. kanun, kanunname; dustur şifre;

f. kanun haline getirmek; şifre ile yazmak. Code Napoleon 1804 yılında yururIüğe giren Fransız Medeni Kanunu, Napolyon Kanunu. code of honor düello edenlerin usul ve nizamları. medical code tıp mesleği kanun veya prensipleri. Morse code Mors alfabesi.
code kod
code programlamak

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
cipher code
 • [N] şifre kodu
civil code
 • [N] medeni kanun
area code
 • [N] kod: bölge kodu, kod: telefon kodu
break a code
 • [V] şifreyi bulmak, şifreyi çözmek
country code
 • [N] kod: ülke kodu
dialing code
 • [N] kod: telefon kodu
Do you know what your international code is?
 • [PHR] kod: Uluslararası kodunuzu biliyor musunuz?
What is the country code of the USA?
 • [PHR] kod: Amerika'nın ülke kodu nedir?
zip code {'zıp,kəʋd}
 • [N] posta kodu
code name
 • [N] kod adı
code number
 • [N] kod numarası
code word
 • [N] şifre
color-code
 • [V] renklerle kodlamak
colour-code
 • [V] renklerle kodlamak
Brit.
criminal code
 • [N] ceza kanunu
highway code
 • [N] trafik kuralları el kitabı
Morse code
 • [N] Mors alfabesi
penal code
 • [N] ceza kanunları, ceza kanunu
postal code
 • [N] posta kodu
signal code
 • [N] işaret kodu, sinyâl işareti

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Code(bayt) Code{bytes}
ZIP Code ZIP Code
bkz. American National Standard Code for Information Interchange ASCII
bkz. Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code BASIC