Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
color-code
 • [V] renklerle kodlamak

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
brick-color
 • [A] kiremit rengi
change color
 • [V] rengi atmak, solmak, yüzü kızarmak
cipher code
 • [N] şifre kodu
civil code
 • [N] medeni kanun
code Dinle! {kəʋd}
 • [N] kanun, yasa, yasa kitabı, kural, prensip: prensipler, kılavuz, yönetmelik, tüzük, kod, şifre
 • [V] kodlamak, şifrelemek, numaralamak
area code
 • [N] kod: bölge kodu, kod: telefon kodu
break a code
 • [V] şifreyi bulmak, şifreyi çözmek
country code
 • [N] kod: ülke kodu
dialing code
 • [N] kod: telefon kodu
Do you know what your international code is?
 • [PHR] kod: Uluslararası kodunuzu biliyor musunuz?
What is the country code of the USA?
 • [PHR] kod: Amerika'nın ülke kodu nedir?
zip code {'zıp,kəʋd}
 • [N] posta kodu
code name
 • [N] kod adı
code number
 • [N] kod numarası
code word
 • [N] şifre
color Dinle! {'kʌlər}
 • [N] renk, boya, bet beniz, yüz rengi, ten rengi, ton, canlılık, gerçek yüz, içyüzü, dış görünüş, forma, maske, nüans
 • [V] boyamak, renk vermek, renklendirmek, renk katmak, çarpıtmak, saptırmak, abartmak, kızarmak
Could you add some color?
 • [PHR] renk: Biraz renk katabilir misiniz?
give color to
 • [V] gerçek izlenimi vermek
has no color left
 • [A] beti benzi kaçmış
intermediate color
 • [N] renk: ara renk

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Code(bayt) Code{bytes}
Enhanced Color Display Enhanced Color Display
ZIP Code ZIP Code
bkz. American National Standard Code for Information Interchange ASCII
bkz. Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code BASIC
bkz. Color Graphics Adapter CGA