Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
grey-haired {greı'heərd}
 • [A] kır saçlı, ihtiyar

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
dapple-grey {'dæpəl,greı}
 • [A] alaca kır renkli
 • [N] alaca kır renk
dapple-grey horse
 • [N] alaca kır at
fair-haired Dinle! {,feər'heərd}
 • [A] sarışın
gray-haired {'greı,heərd}
 • [A] kır saçlı
grey {greı}
 • [A] gri, külrengi, kırlaşmış, kır, boz, sıkıntılı, kapalı
 • [N] gri, külrengi, kurşuni renk
 • [V] kırlaşmak, ağarmak, beyazlamak
dark grey
 • [A] kurşuni
go grey
 • [V] ağarmak
turn grey
 • [V] kırlaşmak
grey area
 • [N] işsizliğin yoğun olduğu bölge
grey crow
 • [N] gri karga, kuzgun
grey-headed {greı'hedıd}
 • [A] kır saçlı
grey-headed man
 • [N] yaşlı adam
grey-hen {'greı,hen}
 • [N] çil keklik
grey matter
 • [N] zekâ, akıl, beyin, beynin merkezi deki gri madde
grey squirrel
 • [N] gri sincap
-haired
 • [SUFF] saçlı
haired Dinle! {heərd}
 • [A] saçlı, kıllı, tüylü
short-haired {,ʃɔ:rt'heərd}
 • [A] kısa saçlı
long-haired Dinle! {,lɔ:ŋ'heərd}
 • [N] aydın, entellektüel, sanatçı, hippi
 • [A] uzun saçlı, uzun tüylü
golden grey mullet
 • [N] altınbaş kefal

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
bragg grey bağıntısı bragg grey relation
bkz. grey gray
bragg grey bağıntısı bragg grey relation [tech.]