Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
dapple-grey {'dæpəl,greı}
 • [A] alaca kır renkli
 • [N] alaca kır renk

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
dapple Dinle! {'dæpəl}
 • [V] beneklemek, puanlamak
dapple-grey horse
 • [N] alaca kır at
grey {greı}
 • [A] gri, külrengi, kırlaşmış, kır, boz, sıkıntılı, kapalı
 • [N] gri, külrengi, kurşuni renk
 • [V] kırlaşmak, ağarmak, beyazlamak
dark grey
 • [A] kurşuni
go grey
 • [V] ağarmak
turn grey
 • [V] kırlaşmak
grey area
 • [N] işsizliğin yoğun olduğu bölge
grey crow
 • [N] gri karga, kuzgun
grey-haired {greı'heərd}
 • [A] kır saçlı, ihtiyar
grey-headed {greı'hedıd}
 • [A] kır saçlı
grey-headed man
 • [N] yaşlı adam
grey-hen {'greı,hen}
 • [N] çil keklik
grey matter
 • [N] zekâ, akıl, beyin, beynin merkezi deki gri madde
grey squirrel
 • [N] gri sincap
golden grey mullet
 • [N] altınbaş kefal
grey mullet
 • [N] kefal
pearl grey
 • [N] gümüşi
slate-grey
 • [A] barut rengi, kurşun mavisi
dapple s.

f.

i. benekli, nokta nokta, puanlı;

f. beneklenmek;

i. benekli hayvan. dapple gray bakla kırı, alaca kır {at}.
dapple s. benekli.

f. beneklemek.

i.
1. benek.
2. benekli hayvan.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
bragg grey bağıntısı bragg grey relation
bkz. grey gray
bragg grey bağıntısı bragg grey relation [tech.]