Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
slate-grey
 • [A] barut rengi, kurşun mavisi

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
dapple-grey {'dæpəl,greı}
 • [A] alaca kır renkli
 • [N] alaca kır renk
dapple-grey horse
 • [N] alaca kır at
grey {greı}
 • [A] gri, külrengi, kırlaşmış, kır, boz, sıkıntılı, kapalı
 • [N] gri, külrengi, kurşuni renk
 • [V] kırlaşmak, ağarmak, beyazlamak
dark grey
 • [A] kurşuni
go grey
 • [V] ağarmak
turn grey
 • [V] kırlaşmak
grey area
 • [N] işsizliğin yoğun olduğu bölge
grey crow
 • [N] gri karga, kuzgun
grey-haired {greı'heərd}
 • [A] kır saçlı, ihtiyar
grey-headed {greı'hedıd}
 • [A] kır saçlı
grey-headed man
 • [N] yaşlı adam
grey-hen {'greı,hen}
 • [N] çil keklik
grey matter
 • [N] zekâ, akıl, beyin, beynin merkezi deki gri madde
grey squirrel
 • [N] gri sincap
golden grey mullet
 • [N] altınbaş kefal
grey mullet
 • [N] kefal
pearl grey
 • [N] gümüşi
slate Dinle! {sleıt}
 • [A] kayağantaşından yapılmış, barut rengi
 • [N] barut rengi, kayağantaş, arduvaz, yazı taşı, yazı tahtası, film çekim tahtası, aday listesi
 • [V] arduvaz kaplamak, belirlemek, kararlaştırmak, önermek {aday}, kınamak, azarlamak, cezalandırmak, eleştirmek: şiddetle eleştirmek
clean the slate
 • [ID] maziyi unutmak, geçmişe sünger çekmek
have a clean slate
 • [ID] mazisi temiz olmak

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
bragg grey bağıntısı bragg grey relation
bkz. grey gray
bragg grey bağıntısı bragg grey relation [tech.]